facebook instagram

The Yellow Trail

The Yellow Trail  - Pedestrian Precinct - Parkowa - Huzary -Jakubik - Hawrylówka - Jaworzynka – Krzyżowa - Pedestrian Precinct


A popular trail leading around Krynica.