Beskid Niski

 Jest to najbardziej rozległa z polskich grup górskich, leżąca pomiędzy Przełęczą Tylicką na zachodzie (granica z Beskidem Sądeckim), a Przełęczą Łupkowską na wschodzie (granica z Bieszczadami). To ostatnie pasmo górskie w Karpatach Zachodnich, ponieważ Bieszczady należą już do Karpat Wschodnich.

Beskid Niski leży na terytorium Polski i Słowacji. Po stronie naszego państwa najwyższym szczytem jest Lackowa (997 m n.p,m.), natomiast po stronie słowackiej Busov (1002 m n.p.m.).

 

Zachodnia część Beskidu Niskiego, leżąca w bezpośrednim sąsiedztwie z Beskidem Sądeckim to:

  • Pasmo Koziego Żebra (nazywane też Pasmem Czerszli i Tokarni), leżące po wschodniej stronie Kamienicy Nawojowskiej i jednocześnie Drogi Krajowej nr. 75
  • Góry Hańczowskie - leżące po wschodniej stronie granicznych potoków Muszynka i Mochnaczka (jest to zarazem najwyższy rejon Beskidu Niskiego).

Na terenie tej grupy górskiej znajduje się Magurski Park Narodowy z dyrekcją w Krempnej.

 

Beskid Niski przed II Wojną Światową był niemal w całości zamieszkany przez Łemków, aż do ich wysiedlenia w ramach Akcji Wisła (1947r.). Obecnie istnieje jedynie ok. 40% miejscowości sprzed wojny, a te które pozostały są zamieszkałe tylko częściowo. Pozostały za to liczne cerkiewki, cmentarze połemkowskie, fundamenty chałup i towarzyszkące im zdziczałe drzewa owocowe. Dzięki takiej scenerii wycieczkom w Beskid Niski towarzyszy niepowtarzalny klimat. Jest to także jedno z najdzikszych miejsc w Polsce.