Sanatorium Nad Kryniczanką

Information on object

Turnusy rehabi­li­tacyjne - oferta

“Sanatorium Nad Kryniczanką” posiada wpis do rejestru organi­zatorów turnusów rehabi­li­ta­cyjnych nr OR/12/0023/13 ważn do 02.07.2016. Dodatkowo posiadamy wpis do rejestru ośrodków upraw­nionych do przyj­mowania turnusów rehabi­li­ta­cyjnych nr OD/12/0020/15  do 31 maja 2018 roku.

 

Osoba niepeł­no­sprawna ubiegająca się o dofinan­sowanie składa osobiście lub za pośred­nictwem opiekuna wniosek (według ustalonego wzoru) o dofinan­sowanie we właściwym dla zamieszkania Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Osoby indywi­dualne, nie posia­dające orzeczenia o stopniu niepeł­no­sprawności oraz niepeł­no­sprawni, którzy nie otrzymali dofinan­sowania z PCPR mogą wykupić pobyt na wybranym turnusie rehabi­li­ta­cyjnym za pełną odpłat­nością (patrz: harmo­nogram i cennik turnusów>>>).

 

Osoby przyjeż­dżające na turnus rehabi­li­tacyjny KONIECZNIE muszą mieć ze sobą informację o stanie zdrowia, orzeczenie o niepeł­no­sprawności, informację o dofinan­sowaniu (w przypadku dofinan­sowania z PCPR).

 

 

W cenie pobytu zapewniamy:

 • całodzienne wyżywienie(3 posiłki podawane w sposób tradycyjny)

 • opiekę dietetyka (możliwość doboru diety)
 • całodobową opiekę medyczną
 • gimnastyka indywi­dualnie dosto­sowana do schorzenia pacjenta
 • kuracja pitna wodami leczniczymi
 • 2 zabiegi dziennie, zaordy­nowane przez lekarza Sanatorium
 • wycieczka autokarowa po regionie
 • ognisko integracyjne przy muzyce góralskiej
 • wieczorek pożegnalny
 • spacer z instruktorem Nordic Walking
 • pobyt w saunarium ( Kabina Infrared, sauna Fińska, Fitosauna)
 • relaksacyjny seans w jaskini solnej
 • prelekcje z zakresu profi­laktyki zdrowotnej i rehabilitacji

 

 

Dodatkowo odpłatnie:

 • wycieczki autokarowe po regionie oraz za granicę( Węgry, Słowacja, Ukraina)

 

 

Ważne informacje:

 • gwarancją rezerwacji pobytu, jest wpłacenie zaliczki w kwocie 200 zł.(do 14 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia)
 • zaliczkę prosimy wpłacić na podany niżej nr konta:
 • Bank Zachodni WBK SA – 97 1500 1559 1215 5004 7065 0000
 • pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
 • przy kolejnym pobycie udzielamy 5% rabatu

 

 

Informacje dodatkowe:

 • turnus przeznaczony jest dla osób dorosłych
 • przy przyjeździe w dniu poprze­dzającym rozpo­częcie turnusu trzeba uiścić opłatę w wysokości 60 zł. za dodatkowy nocleg,
 • ośrodek posiada parking (opłata — 100 zł. za turnus)
 • w koszt pobytu nie wliczono opłaty uzdro­wi­skowej ( 3,50 zł. dziennie)

 

W ramach turnusów rehabi­li­ta­cyjnych organi­zujemy: turnus ogólno­uspraw­niający z programem rekreacyjno-wypoczynkowym.

 

 

Specjalizujemy się w leczeniu schorzeń:

 • choroby układu ruchu
 • choroby układu pokarmowego,
 • choroby układu moczowo-płciowego,
 • cukrzyca,
 • choroby układu oddechowego,
 • schorzenia układu krążenia,
 • choroby neuro­lo­giczne,
 • choroby wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi,
 • choroby układu krwiotwórczego,
 • choroby narządów wydzielania wewnętrznego,
 • kobiety po mastektomii.
 • alergie, choroby dermatologiczne
 • choroby laryn­go­lo­giczne

distance from the centre of Krynica 300 m

description of rooms

Pokoje 1 i 2-osobowe, w tym pokoje typu "studio" - z łazienkami, apartamenty 2-pokojowe,
 

W pokojach TV-Sat, radio, czajnik bezprzewodowy, lampka nocna,

surroundings

Niezwykle korzystne położenie Sanatorium sprawia, że przepiękne widoki i atrakcje turystyczno-krajoznawcze są w zasięgu ręki.

 

Znajdą tu Państwo warunki do uprawiania sportu, turystyki oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.

facilities

 • Car park
 • Full / half board
 • Massage
 • Satellite TV
 • Spa & wellness
 • Therapeutic baths/exercises provided
 • We accept credit cards

photo gallery

 
more photos
Sanatorium Nad Kryniczanką
ul. Ebersa 2-4
33-380 Krynica-Zdrój

tel. +48.18.4712813
tel. +48.18.4712814
tel. +48.18.4778730
fax: +48.18.4715508
mobile +48.734141645

internet: www.nadkryniczanka.pl
e-mail: marketing-nadkryniczanka@krynica.net.pl

Ask about the offer

time

pricelist

Pokój 1 osobowy 80.00 PLN / person
Pokój 1-os. studio 75.00 PLN / apartment
Pokój 2 osobowy 70.00 PLN / person
Pokój 2-os. studio 65.00 PLN / apartment
Pokój 3 i 4 osobowy 60.00 PLN / person
Pokój 3-os. studio 55.00 PLN / apartment
Wyżywienie całodzienne 40.00 PLN / person
Śniadanie (dodatkowe) 10.00 PLN / person
Obiad 20.00 PLN / person
Kolacja 10.00 PLN / person

ATTENTION! Additional local fee per day: Krynica: 3,50 zl. Tylicz: 2,00 zl. Żegiestów: 3,00 zl.

special offer

Harmonogram turnusów rehabilitacyjnych w 2017r.

Termin Pokój 2os/os. Pokój 1 os.
09.04 – 23.04
WIELKANOC
1,550 zł. 1,750 zł.
22.05 – 05.06 1,550 zł. 1,750 zł.
12.06 – 26.06 1,670 zł. 1,870 zł.
06.07 – 20.07 1,670 zł. 1,870 zł.
28.07-11.08 1,670 zł. 1,870 zł.
17.08 – 31.08 1,670 zł. 1,870 zł.
10.09 – 24.09 1,550 zł. 1,750 zł.
27.09 – 11.10 1,550 zł. 1,750 zł.
09.11 – 23.11 1,550 zł. 1,750 zł.
22.12 – 05.01.18
BOŻE NARODZENIE
1,710 zł. 1,910 zł.

Dla stałych klientów możliwość udzielenia rabatu 5%.

Location of accommodation

Subject responsible for the information, its timeliness and reliability regarding the offer above isSanatorium Nad Kryniczanką.
Krynica.plBeing a subject only hosting the list of offers in the Accommodation Base it does not hold any responsibility for their content.
To report the infringement of the law write toinfo@krynica.pl