Prelekcja pt. „Drzewa jako ważny element środowiska przyrodniczego na przykładzie Krynicy- Zdroju” - 29.07.2017r.

Data od: 2017-05-20 do: 2017-06-29

Najbliższy czwartek (29 czerwca) o godz. 16.00 w czytelni Biblioteki Publicznej (al. L. Nowotarskiego 1).

 

Zapraszamy na prelekcję Pana Tomasza Szczotki pt. „Drzewa jako ważny element środowiska przyrodniczego na przykładzie Krynicy- Zdroju”, która odbędzie się w najbliższy czwartek (29 czerwca) o godz. 16.00 w czytelni Biblioteki Publicznej (al. L. Nowotarskiego 1). Będzie to już ostatni, osiemnasty wykład w ramach cyklu „U szczaw żelazistych. Obrazy z przeszłości uzdrowiskowej Krynicy”, który realizuje Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie w partnerstwie z krynicka biblioteka i Uzdrowiskiem Krynica Żegiestów S.A. Najbliższe spotkanie będzie poświęcone w szczególności Parkowi Zdrojowemu, jego historii oraz obecnemu stanowi.

 

Tomasz Szczotka jest członkiem Polskiego Klubu Ekologicznego, wiceprezesem Koła PKE w Krynicy, z wykształcenia leśnik, absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Pracował w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie, Akademii Rolniczej i Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy gdzie przeszedł wszystkie szczeble pracy w leśnictwie od leśniczego do nadleśniczego. Współautor pilotażowego „Planu Ochrony dla Ostoi Popradzkiej”. Koordynator projektów o tematyce ekologicznej „Monitoring Społeczny, Zachowanie Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego W Obszarach Wrażliwych Przyrodniczo”, „Eko-sanitacja obszarów wiejskich w zabudowie rozproszonej w dorzeczu Górnej Wisły” oraz wieku projektów edukacyjnych z tego zakresu dla szkół i Uniwersytetu III Wieku.  

 

Najbliższe wydarzenia