Krynica: Polana Janówka wzbogaci się o amfiteatr.

Data od: 2018-12-07 do: 2019-05-31

.

Krynica: Polana Janówka wzbogaci się o amfiteatr

 

Na krynickiej Polanie Janówka, w ramach rewitalizacji tej części uzdrowiska, zmieni się wejście do parku, powstanie również m.in. amfiteatr. Nowy obiekt, wybudowany jako jeden z elementów projektu "Kurort Krynica", posłuży celom kulturalnym. Pierwsze krzewy pod budowę już wycięto.

 

Wkrótce zmieni się wejście na Polanę Janówka, której modernizacja jest ważnym elementem historycznego układu urbanistycznego uzdrowiska. Projektantka Kamila Kamińska postawiła na zieleń, wodę i kamień. Prace obejmą 1,06 ha terenu parkowego.

 

Projekt zakłada budowę otwartego amfiteatru dla ok. 350 osób, a istniejący budynek biblioteki przeznacza na zaplecze sceny  i funkcje uzupełniające - toalety dla widzów, które udostępnione będą całorocznie.

 

Wokół sceny rozpostarte zostaną kolejne kręgi amfiteatru.  Wachlarzowy układ rzędów przecięto promenadą, kontynuującą oś zabytkowego mostku i prowadzącą do dolnej stacji kolejki, podkreślającą dominantę bryły stacji.W projekcie budowy zaplanowano alejkę wokół widowni amfiteatru, ukształtowanie pobliskiego terenu, a także promenadę jako kontynuację przyjścia przez zabytkowy mostek.

 

Będą też mury oporowe i schody terenowe, oświetlenie widowni i sceny oraz ciągów pieszych tj. lampy ogrodowe, chodnik przy wejściu do toalet. Całość zostanie dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Prace powinny zostać zakończone do 31 sierpnia 2019 roku.

 

https://sadeczanin.info/gospodarka/krynica-polana-janowka-wzbogaci-sie-o-amfiteatr-pierwsze-krzewy-wyciete

Najbliższe wydarzenia