Home-improvement (windows, roller blinds, gates )

Krakżal  Krynica- roller blinds, mosquito nets, sun-blinds
 
sale, installation, service
 
Authorised representative  
 
   PHU"SOBOL"
Czesław Jabłoński
ul. Kraszewskiego 52
33-380 Krynica Zdrój
 
tel/fax +48 18 471 6181
mobile +48 603 799 921
 
website address: www.krakzal.pl